Önce Sağlık
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Yüksekokulu

İş Akış Süreci

07/10/2015 13:26:38 - 08/03/2018 13:26:38 - 5821 Okunma

Genel İş Akışı

Ön Mali Kontrol İş Akış Süreci

Giden Evrak

Gelen Evrak

İşe Başlama –Ayrılma

Resmi Yazışma

Bölüm Başkanı

Yüksekokul Müdürlük Vekâleti

Yüksekokul Sekreterlik Vekâleti

Hizmet İçi Eğitim

2547 Sayılı Kanun' Un 13/B-4 Maddesi İle Görevlendirme İş Akış Süreci

Yardımcı Doçent Atanma İş Akış Süreci

Öğretim Görevlisi Atanma İş Akış Süreci

Öğretim Görevlilerinin Görev Süre Uzatımı İş Akış Süreci

Yurtdışı İzin Onayı İş Akış Süreci

Yurtiçi Ve Yurtdışı Yolluğu İş Akış Süreci

Yıllık İzin Alma İş Akış Süreci

2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi Uyarınca Görevlendirme İş Akış Süreci

2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi Uyarınca Görevlendirme İş Akış Süreci

40/A Ders Görevlendirme İş Akış Süreci

Personel Maaş İşlemleri İş Akış Süreci

Bütçe Hazırlama İş Akış Süreci

Doğrudan Temin İle Satın Alma İş Akış Süreci

Taşınır Mal Giriş-Çıkış İşlemleri İş Akış Süreci

Telefon Vb. Fatura Ödeme İş Akış Süreci

Fazla Mesai İş Akış Süreci

Ek Ders Ücreti Ödenmesi İş Akış Süreci

Öğrenci Belgesi-Transkript Hazırlanması İş Akış Süreci

Askerlik Durum Belgelerinin Hazırlanması İş Akış Süreci

Mazeret Dilekçelerinin Kabulü Ve Sınava Giriş İş Akış Süreci

Yatay Geçiş İş Akış Süreci

Öğrencinin Kendi İsteğiyle İlişik Kesme İş Akış Süreci

Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akış Süreci

Kayıt Yenileme İş Akış Süreci

Öğreci Temsilcisi Seçimi İş Akış Süreci

Başarı Oranlarının Belirlenmesi İş Akış Süreci

Mezuniyet Belgesi Alma İş Akış Süreci

Diploma Alma İş Akış Süreci

Staj İşlemleri İş Akış Süreci

İŞ AKIŞ SÜRECİ

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.