Önce Sağlık
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Yüksekokulu

Misyon ve Vizyon

17/07/2014 13:11:41 - 09/07/2015 13:11:41 - 4734 Okunma

Sağlık Yüksekokulunun Misyonu

Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapan, Uluslararası akademik alanda referans olarak gösterilen, bilgi üreten, bilimsel temellere dayalı eğitim anlayışıyla gelişen sağlık sektöründe tercih edilen meslek üyeleri yetiştiren, yetiştirdiği insan ve ürettiği bilgi ile öncü bir kurum olmaktır. Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimini saptayan, sağlığı koruyan ve geliştiren, tedavi hizmetlerinde ve rehabilitasyonda profesyonel hizmet veren bilgi, beceri ve tutuma, bilimsel düşünme gücü ve geniş dünya görüşüne sahip etik değerlere saygılı öğrenciler yetiştirmektir.

Sağlık Yüksekokulunun Vizyonu

Ulusal ve uluslararası bilimsel alanda tanınan ve kabul gören,  ülkemizde toplum sağlığı ile ilgili plan ve politikalar oluşturulmasında söz sahibi, saygın ve lider bir eğitim kurumu olmaktır.

misyon vizyon

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.